collagen hacp คืออะไร

Collagen HACP คืออะไร? HACP = High Advance Collagen Tripeptide HACP Collagen คือ คอลลาเจนที่ผลิตด้วยสุดยอดนวัตกรรมจากญี่ปุ่น HACP Collagen ต่างจาก คอลลาเจนทั่วไปอยางไร HACP Collagen มีขนาดโมเลกุลเล็ก ...... อ่านต่อ

collagen tripeptide คืออะไร

คอลลาเจนไตรเปปไทด์คืออะไร ? คอลลาเจนเป็นโปรตีนโครงสร้างหลักในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน พบมากที่สุดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยคิดเป็นร้อยละ 25-35 ของโปรตีนทั้งหมดในร่างกาย เนื่องจากคอลลาเจมีโครงสร้างเป็นแบบเส้...... อ่านต่อ

collagen type 2 คืออะไร

คอลลาเจนชนิดที่ 2 คอลลาเจนชนิดที่ 2 หรือ คอลลาเจนไทพ์ทู (อังกฤษ: type II collagen) เป็นพื้นฐานของกระดูกอ่อนข้อและกระดูกอ่อนโปร่งแสง ประกอบเป็น 50% ของโปรตีนทั้งหมดในข้อและ 85-90% ของคอลลาเจนของกระดูกอ...... อ่านต่อ

collagen dipeptide คืออะไร

คอลลาเจนไดเปปไทด์คืออะไร ? คอลลาเจนไดเปปไทด์ (Collagen dipeptide) คือ นวัตกรรมใหม่ของการสกัดคอลลาเจน (ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน) ที่ถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของ “ไดเปปไทด์” ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีกรดอ...... อ่านต่อ

คอลลาเจน คืออะไร

คอลลาเจน เป็นโปรตีนโครงสร้างหลักในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลายชนิดในสัตว์ คอลลาเจนเป็นองค์ประกอบหลักของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ฉะนั้นจึงเป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วย[1] โดยคิดเป็น 25% ถึง ...... อ่านต่อ